Хөлбөмбөг, Сагсанбөмбөг сувгийн контентыг давтан гаргах байдлаар ажиллаж байна.