Тулааны спортын хорхойтнуудад тоглолтуудыг цаг алдалгүй хүргэх, гадаад дотоодын тэмцээн уралдааныг дуу дүрс, тайлбарыг мэргэжлийн түвшинд хийхийг зорилгоо болгон ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн контентууд болох One FC, JUDO, MFC, WWE-ийн шууд дамжуулалтууд хийгдэж байна.