Хуучны сэтгэлд хоногшсон NBA, Premier League-ийн тоглолтууд.